Събота 17 юни 2017

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
10:00 – 11:00 Съботно училище 2.12 „Денят на Господа“ – изследваме посланията на апостол Петър (учители: Соня и Пепи)
11:30 – 12:30 Господя вечеря – Чаба Тьорьок

СЪБОТА ВЕЧЕР:
19:00 – 20:00 Откровението – Петър Стоилов

Събота 3 юни 2017

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
10:00 – 11:00 Съботно училище 2.10 „Пророчествата и Библията“ – изследваме посланията на апостол Петър (учители: Марга и Сиси)
11:30 – 12:30 Проповед – Петър Стоилов

СЪБОТА ВЕЧЕР:
19:00 – 20:00 Откровението – Петър Стоилов

Събота 31 декември 2016

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

10:00 – 11:00 Съботно училище 4.14 „Някои уроци от Йов“ – изследваме историята на Йов от две страни (учители: Ирина и Митко)

11:30 – 12:30 „Излезте от нея“ (От.18:4) – Петър Стоилов

 
ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

18:00 – 19:00 Семинар Откровение (От.2:8-11) „Вестта към Смирна“ – Петър Стоилов

19:30 – 21:30 Весела новогодишна програма

Събота 3 декември 2016

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

10:00 – 11:00 Съботно училище 4.10 „Гневът на Елиу“ – изследваме историята на Йов от две страни (учители: Сиси и Марга)

11:30 – 12:30 Господня вечеря с Чаба Тьорьок

13:00 – 13:30 Църковно събрание

 
ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

18:00 – 19:00 Семинар Откровение (От.2:1-7) „Вестта към Ефес“ – Петър Стоилов