Събота 24 юни 2017

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
10:00 – 11:00 Съботно училище 2.13 „Основни теми в Първото и Второто послание на апостол Петър“ – изследваме посланията на апостол Петър (учители: Ирина и Митко)
11:30 – 12:30 Проповед – Димитър Методиев

СЪБОТА ВЕЧЕР:
19:00 – 20:00 Младежки форум – Илияна Нокова

Събота 24 декември 2016

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

10:00 – 11:00 Съботно училище 4.13 „Характерът на Йов“ – изследваме историята на Йов от две страни (учители: Нели и Васко)

11:30 – 12:30 Проповед – Петър Стоилов

 
ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

17:00 – 18:00 Младежки форум – Станчо Недялков