Етикет: Адвентисти

Събота 24 юни 2017

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ: 10:00 – 11:00 Съботно училище 2.13 „Основни теми в Първото и Второто послание на апостол Петър“ – изследваме посланията на апостол Петър (учители: Ирина и Митко) 11:30 – 12:30 Проповед – Димитър Методиев СЪБОТА ВЕЧЕР: 19:00 – 20:00 Младежки форум – Илияна Нокова

Събота 26 март 2016

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ: 10:00 – 11:00 Съботно училище 1.13 „Изкупление“ – изследваме темата за Великата борба (учители: Пепи и Митко) 11:30 – 12:30 Проповед – Петър Стоилов (17:00 – 18:00 Библейски курс) ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ: 18:00 – 19:00 „Пророк Даниел: Йом Кипурим“ (Дн.8:1-12) – Петър Стоилов

Събота 24 октомври

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ: 1. Съботно училище: „Възмущение и отмъщение“ – изследваме книгата на пророк Йермийаху. 2. Проповед: Оливър Фихтбергер (секретар на Съюза на ЦАСД в Австрия) ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ: 1. „Въпроси и отговори“ – Петър Стоилов