Събота 24 юни 2017

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
10:00 – 11:00 Съботно училище 2.13 „Основни теми в Първото и Второто послание на апостол Петър“ – изследваме посланията на апостол Петър (учители: Ирина и Митко)
11:30 – 12:30 Проповед – Димитър Методиев

СЪБОТА ВЕЧЕР:
19:00 – 20:00 Младежки форум – Илияна Нокова