Събота 17 юни 2017

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
10:00 – 11:00 Съботно училище 2.12 „Денят на Господа“ – изследваме посланията на апостол Петър (учители: Соня и Пепи)
11:30 – 12:30 Господя вечеря – Чаба Тьорьок

СЪБОТА ВЕЧЕР:
19:00 – 20:00 Откровението – Петър Стоилов