Събота 10 юни 2017

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
10:00 – 11:00 Съботно училище 2.11 „Фалшиви учители“ – изследваме посланията на апостол Петър (учители: Васко и Нели)
11:30 – 12:30 Проповед – Петър Стоилов

СЪБОТА ВЕЧЕР:
19:00 – 20:00 Въпроси и отговори – Петър Стоилов