Събота 20 май 2017

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
10:00 – 11:00 Съботно училище 2.8 „Исус в посланията на апостол Петър“ – изследваме посланията на апостол Петър (учители: Сашо и Пепи)
11:30 – 12:30 Проповед – Димитър Методиев
ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
19:00 – 20:00 Младежки форум – Илияна Нокова