Събота 13 май 2017

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
10:00 – 11:00 Съботно училище 2.7 „Да бъдеш водач-слуга“ – изследваме посланията на апостол Петър (учители: Соня и Вени)
11:30 – 12:30 Проповед – Петър Стоилов
ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
19:00 – 20:00 Откровението – Петър Стоилов