Събота 29 април 2017

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
10:00 – 11:00 Съботно училище 2.5 „Да живеем за Бога“ – изследваме посланията на апостол Петър (учители: Ирина и Митко)
11:30 – 12:30 Проповед – Кристиян Герер
ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
19:00 – 20:00 Проповед – Чаба Тьорьок