Събота 15 април 2017

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
10:00 – 11:00 Съботно училище 2.3 „Царско свещенство“ – изследваме посланията на апостол Петър (учители: Сашо и Пепи)
11:30 – 12:30 Проповед – Петър Стоилов
ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
19:00 – 20:00 Въпроси и Отговори – Петър Стоилов