Събота 8 април 2017

ПЕТЪК ВЕЧЕР:
19:00 – 20:00 Молитвен час – Венцислав Панайотов

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
10:00 – 11:00 Съботно училище 2.2 „Нетленно наследство“ – изследваме посланията на апостол Петър (учители: Марга и Вени)
11:30 – 12:30 Проповед – Венцислав Панайотов

СЪБОТА ВЕЧЕР:
19:00 – 20:00 Проповед – Венцислав Панайотов