Събота 1 април 2017

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
10:00 – 11:00 Съботно училище 2.1 „Личността на Петър“ – изследваме посланията на апостол Петър (учители: Нели и Васко)
11:30 – 12:30 „Железни колесници“ (Сд.1:19) – Петър Стоилов

ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
19:00 – 20:00 Откровението (От.6:1-8) – Петър Стоилов