Събота 25 март 2017

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
10:00 – 11:00 Съботно училище 1.12 „Делото на Светия Дух“ – изследваме най-големия дар за хората – Светият Дух (учители: Сашо и Пепи)
11:30 – 12:30 „Отрова за душата“ (Еф.4:31) – Петър Стоилов
ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
18:00 – 19:00 Младежки форум – Илияна Нокова