Събота 11 март 2017

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
10:00 – 11:00 Съботно училище 1.10 „Светият Дух, Словото и молитвата“ – изследваме най-големия дар за хората – Светият Дух (учители: Сиси и Марга)
11:30 – 12:30 Господня вечеря – Чаба Тьорьок
ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
18:00 – 19:00 Въпроси и отговори – Петър Стоилов