Събота 4 март 2017

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
10:00 – 11:00 Съботно училище 1.9 „Светият Дух и църквата“ – изследваме най-големия дар за хората – Светият Дух (учители: Ирина и Митко)
11:30 – 12:30 Проповед – Петър Стоилов
ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
18:00 – 19:00 Семинар Откровение – Петър Стоилов