Събота 25 февруари 2017

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
10:00 – 11:00 Съботно училище 1.8 „Светият Дух и дарбите на Духа“ – изследваме най-големия дар за хората – Светият Дух (учители: Марга и Вени)
11:30 – 12:30 Проповед – Петър Стоилов
ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
18:00 – 19:00 Проповед – Владимир Крумов