Събота 18 февруари 2017

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
10:00 – 11:00 Съботно училище 1.7 „Светият Дух и плодът на Духа“ – изследваме най-големия дар за хората – Светият Дух (учители: Нели и Васко)
11:30 – 12:30 Проповед – Димитър Методиев
ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
18:00 – 19:00 Младежки форум – Илияна Нокова