Събота 11 февруари 2017

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
10:00 – 11:00 Съботно училище 1.6 „Светият Дух и воденето на свят живот“ – изследваме най-големия дар за хората – Светият Дух (учители: Сашо и Пепи)
11:30 – 12:30 „В какво се състои християнското възпитание?“ – Данаил Степанов
ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
18:00 – 19:00 „Божият план за последното време“ – Данаил Степанов