Събота 4 февруари 2017

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
10:00 – 11:00 Съботно училище 1.5 „Кръщението и изпълването със Светия Дух“ – изследваме най-големия дар за хората – Светият Дух (учители: Любка и Соня)
11:30 – 12:30 Проповед – Петър Стоилов
ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
18:00 – 19:00 Семинар Откровение – Петър Стоилов