Събота 21 януари 2017

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
10:00 – 11:00 Съботно училище 1.3 „Божествеността на Светият Дух“ – изследваме най-големия дар за хората – Светият Дух (учители: Нели и Васко)
11:30 – 12:30 Проповед – Петър Стоилов

ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
18:00 – 19:00 Проповед – Оливър Фихтбергер