Събота 14 януари 2017

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
10:00 – 11:00 Съботно училище 1.2 „Светият Дух – служене на по заден план“ – изследваме най-големия дар за хората – Светият Дух (учители: Ирина и Пепи)
11:30 – 12:30 Проповед – Димитър Методиев

ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
18:00 – 19:00 Семинар Откровение  – Петър Стоилов