Събота 7 януари 2017

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
10:00 – 11:00 Съботно училище 1.1 „Духът и Дловото“ – изследваме най-големия дар за хората – Светият Дух (учители: Соня и Сашо)
11:30 – 12:30 Проповед – Евтим Парушев
 

ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
18:00 – 19:00 Проповед – Чаба Тьорьок