Ден: 25.12.2016

Събота 31 декември 2016

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ: 10:00 – 11:00 Съботно училище 4.14 „Някои уроци от Йов“ – изследваме историята на Йов от две страни (учители: Ирина и Митко) 11:30 – 12:30 „Излезте от нея“ (От.18:4) – Петър Стоилов   ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ: 18:00 – 19:00 Семинар Откровение (От.2:8-11) „Вестта към Смирна“ – Петър Стоилов 19:30 – 21:30 Весела новогодишна програма