Събота 24 декември 2016

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

10:00 – 11:00 Съботно училище 4.13 „Характерът на Йов“ – изследваме историята на Йов от две страни (учители: Нели и Васко)

11:30 – 12:30 Проповед – Петър Стоилов

 
ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

17:00 – 18:00 Младежки форум – Станчо Недялков