Събота 17 декември 2016

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

10:00 – 11:00 Съботно училище 4.12 „Спасителят на Йов“ – изследваме историята на Йов от две страни (учители: Соня и Митко)

11:30 – 12:30 Проповед – Слави Чирпанлиев

 
ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

18:00 – 19:00 Проповед – Слави Чирпанлиев