Събота 10 декември 2016

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

10:00 – 11:00 Съботно училище 4.11 „От урагана“ – изследваме историята на Йов от две страни (учители: Пепи и Сашо)

11:30 – 12:30 Проповед – Франц Коца

 
ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

18:00 – 19:00 Въпроси и отговори – Петър Стоилов