Събота 3 декември 2016

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

10:00 – 11:00 Съботно училище 4.10 „Гневът на Елиу“ – изследваме историята на Йов от две страни (учители: Сиси и Марга)

11:30 – 12:30 Господня вечеря с Чаба Тьорьок

13:00 – 13:30 Църковно събрание

 
ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

18:00 – 19:00 Семинар Откровение (От.2:1-7) „Вестта към Ефес“ – Петър Стоилов