Ден: 27.11.2016

Събота 3 декември 2016

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ: 10:00 – 11:00 Съботно училище 4.10 „Гневът на Елиу“ – изследваме историята на Йов от две страни (учители: Сиси и Марга) 11:30 – 12:30 Господня вечеря с Чаба Тьорьок 13:00 – 13:30 Църковно събрание   ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ: 18:00 – 19:00 Семинар Откровение (От.2:1-7) „Вестта към Ефес“ – Петър Стоилов