Събота 19 ноември 2016

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

10:00 – 11:00 Съботно училище 4.08 „Невинна кръв“ – изследваме историята на Йов от две страни (учители: Венко и Соня)

11:30 – 12:00 Проповед – Емил Гроздев

12:00 – 12:30 Организиране на първата българска църква в Австрия – Кристиян Грасл
13:00 – Общ обяд – всеки е добре дошъл
ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

19:00 – 20:00 Проповед – Емил Гроздев