Събота 12 ноември 2016

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

10:00 – 11:00 Съботно училище 4.07 „Наказателният съд“ – изследваме историята на Йов от две страни (учители: Нели и Васко)

11:30 – 12:30 Проповед – Петър Стоилов

(18:00 – 19:00) – Библейски час

ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

19:00 – 20:00 Въпроси и отговори – Петър Стоилов