Събота 5 ноември 2016

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

10:00 – 11:00 Съботно училище 4.06 „Безпричинно проклятие?“ – изследваме историята на Йов от две страни (учители: Марга и Пепи)

11:30 – 12:30 Проповед – Томас Гюрока

(18:00 – 19:00) – Библейски час

ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

19:00 – 20:00 Семинар върху Откровението – Петър Стоилов