Събота 30 юли 2016

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

10:00 – 11:00 Съботно училище 3.5 „Исус и служба в обществото“ – изследваме ролята на църквата в обществото (учители: Нели и Пепи)

11:30 – 12:30 „Омразният съновидец“ (Бт.37 гл.) – Петър Стоилов

 

ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

19:00 – 20:00 „Даниел: Краят на великата борба“ (Дн.11:40-12:13) – Петър Стоилов