Събота 23 април 2016

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

10:00-11:00 Съботно училище: 2.4 „Стани и ходи! – вяра и изцеление“ – изследваме Евангелието на Матей (учители: Пепи и Нели).

11:30-12:30 „Наръчник за зомбита“ – Петър Стоилов
(18:00-19:00 Библейски курс)
ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

19:00-20:00 „Пророческото значение на 1844 година“ – Петър Стоилов