Събота 26 март 2016

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

10:00 – 11:00 Съботно училище 1.13 „Изкупление“ – изследваме темата за Великата борба (учители: Пепи и Митко)

11:30 – 12:30 Проповед – Петър Стоилов

(17:00 – 18:00 Библейски курс)

ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

18:00 – 19:00 „Пророк Даниел: Йом Кипурим“ (Дн.8:1-12) – Петър Стоилов