Събота 27 февруари 2016

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

10:00 – 11:00 Съботно училище 1.9 „Великата борба и ранната църква“ – изследваме темата за Великата борба (учители: Нели и Венко)

11:30 – 12:30 Проповед и Господня вечеря – Чаба Тьорьок

(17:00 – 18:00 Библейски курс)

ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

18:00 – 19:00 „Пророк Даниел: Божият съд в небето“ (Дн.7:1-14) – Петър Стоилов