Събота 13 февруари 2016

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

10:00 – 11:00 Съботно училище 1.6 „Ученията на Исус и Великата борба“ – изследваме темата за Великата борба (учители: Марга и Венко)

11:30 – 12:30 Проповед – Божидар Тончев

(17:00 – 18:00 – Библейски курс)

ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

18:00 – 19:00 Проповед – Деян Здральевич