Събота 6 февруари 2016

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

10:00 – 11:00 Съботно училище 1.5 „Победа в пустинята“ – изследваме темата за Великата борба (учители: Митко и Ирина)

11:30 – 12:30 Проповед – Чаба Тьорьок

(17:00 – 18:00 Библейски курс)

ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНЕ:

18:00 – 19:00 „Даниел: Смъртна заплаха“ (Дн.6 гл.) – Петър Стоилов