Събота 30 януари 2016

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

10:00 – 11:00 Съботно училище 1.5 „Борбата продължава“ – изследваме темата за Великата Борба (учители: Любка и Пепи)

11:30 – 12:30 Проповед – Томас Гюрока

(17:00 – 18:00 Библейски курс)

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

18:00 – 19:00 „Пророк Даниел 5 гл.“ – Петър Стоилов