Събота 16 януари 2016

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

10:00 – 11:00 Съботно училище 1.3 „Глобален бунт и патриарсите“ – изследваме темата за Великата Борба (учители: Марга и Нели).

11:30 – 12:30 Проповед – Чаба Тьорьок

(17:00 – 18:00) Библейски курс

ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

18:00 19:00 „Вяра с факти“ – Петър Стоилов