Месец: януари 2016

Събота 6 февруари 2016

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ: 10:00 – 11:00 Съботно училище 1.5 „Победа в пустинята“ – изследваме темата за Великата борба (учители: Митко и Ирина) 11:30 – 12:30 Проповед – Чаба Тьорьок (17:00 – 18:00 Библейски курс) ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНЕ: 18:00 – 19:00 „Даниел: Смъртна заплаха“ (Дн.6 гл.) – Петър Стоилов

Събота 30 януари 2016

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ: 10:00 – 11:00 Съботно училище 1.5 „Борбата продължава“ – изследваме темата за Великата Борба (учители: Любка и Пепи) 11:30 – 12:30 Проповед – Томас Гюрока (17:00 – 18:00 Библейски курс) ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ: 18:00 – 19:00 „Пророк Даниел 5 гл.“ – Петър Стоилов

Събота 23 януари 2016

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ: 10:00 – 11:00 Съботно училище 1.4 „Конфликт и криза: съдиите“ – изследваме темата за Великата Борба (учители: Венко и Васко) 11:30 – 12:30 Проповед – Петър Стоилов (17:00 – 18:00) Библейски курс ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ: 18:00 – 19:00 Проповед – Чаба Тьорьок

Събота 16 януари 2016

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ: 10:00 – 11:00 Съботно училище 1.3 „Глобален бунт и патриарсите“ – изследваме темата за Великата Борба (учители: Марга и Нели). 11:30 – 12:30 Проповед – Чаба Тьорьок (17:00 – 18:00) Библейски курс ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ: 18:00 19:00 „Вяра с факти“ – Петър Стоилов