Събота 19 декември 2015

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

10:00-11:00 Съботно училище: 4.12 „Обратно в Египет“ – изследваме книгата на пророк Йермийаху.

11:30-13:00 Проповед – Чаба Тьорьок и Господня вечеря.

Общ обяд (всички са поканени да останат)!

(17:00-18:00 Библейски курс) 

ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

18:00-19:00 „Въпроси и отговори“ – Петър Стоилов