Ден: 13.12.2015

Събота 19 декември 2015

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ: 10:00-11:00 Съботно училище: 4.12 „Обратно в Египет“ – изследваме книгата на пророк Йермийаху. 11:30-13:00 Проповед – Чаба Тьорьок и Господня вечеря. Общ обяд (всички са поканени да останат)! (17:00-18:00 Библейски курс)  ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ: 18:00-19:00 „Въпроси и отговори“ – Петър Стоилов