Събота 12 декември 2015

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
10:00-11:00 Съботно училище: 4.11 „Заветът“ – изследваме книгата на пророк Йермийаху.
11:30-12:30 „Изграждането на Христовото тяло“ – Петър Стоилов
(17:00-18:00 Библейски курс)
ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
18:00-19:00 „Пророк Даниел: Свидетелство пред народите“ – Петър Стоилов