Ден: 06.12.2015

Събота 12 декември 2015

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ: 10:00-11:00 Съботно училище: 4.11 „Заветът“ – изследваме книгата на пророк Йермийаху. 11:30-12:30 „Изграждането на Христовото тяло“ – Петър Стоилов (17:00-18:00 Библейски курс) ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ: 18:00-19:00 „Пророк Даниел: Свидетелство пред народите“ – Петър Стоилов