Месец: декември 2015

Събота 19 декември 2015

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ: 10:00-11:00 Съботно училище: 4.12 „Обратно в Египет“ – изследваме книгата на пророк Йермийаху. 11:30-13:00 Проповед – Чаба Тьорьок и Господня вечеря. Общ обяд (всички са поканени да останат)! (17:00-18:00 Библейски курс)  ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ: 18:00-19:00 „Въпроси и отговори“ – Петър Стоилов

Събота 12 декември 2015

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ: 10:00-11:00 Съботно училище: 4.11 „Заветът“ – изследваме книгата на пророк Йермийаху. 11:30-12:30 „Изграждането на Христовото тяло“ – Петър Стоилов (17:00-18:00 Библейски курс) ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ: 18:00-19:00 „Пророк Даниел: Свидетелство пред народите“ – Петър Стоилов