Събота 5 декември 2015

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
10:00-11:00 Съботно училище: 4.10 „Разрушаването на Ерусалим“ – изследваме книгата на пророк Йермийаху.
11:30-12:30 Проповед – Чаба Тьорьок
(17:00-18:00 Библейски курс)
ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
18:00-19:00 „Проповед“ – Деян Здральевич