Събота 28 ноември 2015

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
10:00-11:00 Съботно училище: 4.9 „Яремът на Еремия“ – изследваме книгата на пророк Йермийаху.
11:30-12:30 Проповед – Чаба Тьорьок
(17:00-18:00 Библейски курс)
ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
18:00-19:00 „Пророк Даниел: Живот във Вавилон“ (Дн.1 гл.)- Петър Стоилов