Ден: 22.11.2015

Събота 28 ноември 2015

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ: 10:00-11:00 Съботно училище: 4.9 „Яремът на Еремия“ – изследваме книгата на пророк Йермийаху. 11:30-12:30 Проповед – Чаба Тьорьок (17:00-18:00 Библейски курс) ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ: 18:00-19:00 „Пророк Даниел: Живот във Вавилон“ (Дн.1 гл.)- Петър Стоилов