Събота 31 октомври 2015

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:
10:00-11:00 Съботно училище: 4.5 „Още горчивини за пророка“ – изследваме книгата на пророк Йермийаху.11:30-12:30 Проповед: „Дъжд без облаци“ – Петър Стоилов
(17:00-18:00 Библейски курс)
ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

18:00-19:00 „Рим, Париж, Виена“ – Вилеам Богданов