Събота 24 октомври

ЦЕНТРАЛНО БОГОСЛУЖЕНИЕ:

1. Съботно училище: „Възмущение и отмъщение“ – изследваме книгата на пророк Йермийаху.

2. Проповед: Оливър Фихтбергер (секретар на Съюза на ЦАСД в Австрия)

ВЕЧЕРНО БОГОСЛУЖЕНИЕ
:

1. „Въпроси и отговори“ – Петър Стоилов